Kaupan järjestelmä keskitettyyn hallintaan

Kivijalassa ja verkossa. Pientä ja suurta. Kuluttajille ja yrityksille. Kotimaassa ja kansainvälisesti.
Ratkaisullamme hallitset kaikkia tuotteita ja niiden myyntiä kaikissa kanavissa keskitetysti.
Liiketoiminnassaan meihin luottaa jo yli 3,500 yritystä ja yli 200 monikanavaista liiketoimintaympäristöä.
Yksittäisestä verkkokaupasta kymmenien myymälöiden ketjuihin.

Keskitetty-ratkaisumalli2

Tuotetiedot yhdessä paikassa

Keskitetty tuotetietojen hallinta ylläpitää ja päivittää reaalikaikaisesti yli 50 erilaista tietoa esimerkiksi hinnoista, kuvista ja kuvauksista kaikkiin myyntikanaviin, niin kassoille kuin yhteen tai useampaankin verkkokauppaan.

Vaivaton hinnoittelu

Hinnoittelumahdollisuudet kattavat lukuisia eri myyntikanaviin reaaliaikaisesti päivittyviä vaihtoehtoja, esimerkiksi kampanja- ja asiakaskohtaisista hinnoista tuoteryhmäkohtaisiin hintoihin ja tarjouksiin.

Tuotekuvien helppo hallinta

Tuotekuvien lisääminen tapahtuu raahaa-pudota toiminnolla helposti ja vaivattomasti. Tuotteilla voi olla useita eri kuvia ja niitä voi yhdistää esimerkiksi värilajitelmiin. Tuotekuvat skaalataan automaattisesti oikean kokoisiksi esityspaikan mukaan.

Tuotteiden lisävarusteet

Tuotteille on helppo määritellä lisävarusteita ja yhteensopivia tuotteita esitettäväksi verkkokaupan tuotenäkymässä ja ostoskorissa.

Automaattinen tuotepaketointi

Järjestelmä osaa muodostaa automaattisesti tarjouspaketteja päätuotteesta ja sen lisävarusteista.

Tuote- ja ostoskorikohtaiset toimitusajat

Tuotteille saadaan eri toimitusaikalupaukset varasto ja varastosaldokohtaisesti, huomioiden varastomyynti tai toimitusmyynti.

Alennukset yksittäin tai ryhmittäin

Hallitset yksittäisen tuotteen tai tuoteryhmien alennuksia samassa paikassa ja ne voivat olla samat tai vaihdella eri myyntikanavissa.

Hallitse useita verkkokauppoja

Mahdollistamme usean eri domaineissa olevan verkkokaupan hallinnan yhdestä keskitetystä ratkaisusta, teit sitten vähittäis-, tukku- tai ulkomaankauppaa.

Varastonhallinta ja ostaminen

Myytkö vain varastotuotteita?

Järjestelmä estää automaattisesti ja reaaliaikaisesti tuotteen myymisen, kun tuotteen varastosaldo putoaa alle määritellyn rajan tai loppuu kokonaan. Näin voidaan estää myymästä sama tuote kahdelle eri myyntikanavissa asioivalle asiakkaalle.

Myyminen suoraan toimittajalta

Monivarastotoiminnallisuus mahdollistaa samanaikaisen myynnin sekä omista, että tavarantoimittajien varastoista. Järjestelmä huomioi varasto- ja tuotekohtaiset toimitusajat ja esittää ne asiakkaalle tuotenäkymässä.

Ostotilaaminen ja automaattinen ostoehdotus

Ostoehdotus muodostuu automaattisesti varastosaldon, hälytysrajan tai menekin perusteella määrittelemiesi rajojen mukaan. Ostoehdotuksista on mahdollista koota toimittajakohtaisia ostotilauksia.

Varastosaldo aina ajan tasalla

Yksi järjestelmä jolla hallitaan kaikki varastot. Ei enää saldojen selvittelemistä, tai huolta seuraavan versiopäivityksen vaikutuksista varastotiedon siirtymiseen ohjelmien välillä.

Ulkoista varastonhallintasi

Monella asiakkaallamme on käytössään ulkopuolisen palveluntarjoajan tarjoama varastohotellipalvelu. Näin tuotteiden pakkaus ja lähettäminen on saatu ulkoistettua. Tämä toimintamalli on usein kustannustehokkaampi ja nopeampi tapa kuin oman varaston ylläpitäminen. Järjestelmämme integroituu esimerkiksi Logmaster ohjelmistoon.

Keskitetty asiakashallinta

Keskitetty asiakashallinta

Kaikki asiakastiedot hallitaan yhdessä paikassa ja ne päivittyvät raaliaikaisesti kaikkiin eri myyntikanaviin. Olipa kyse sitten kuluttaja-asiakkaasta tai yritysasiakkaasta.

Monipuoliset hinnastovaihtoehdot

Keskitetyssä hallintamallissa voidaan luoda ja ylläpitää jokaiselle asiakkaalle tai asiakasryhmälle omia hinnastoja pääryhmittäin, tuoteryhmittäin, aliryhmittäin tai yksittäisen tuotteen osalta. Voit myös luoda erilaisia hintaryhmiä, joihin eri asiakkaat kuuluvat.

Kaikki laskutuskanavat

Laskut voidaan välittää joko Finvoicena, PDF-muotoisena sähköpostin liitteenä tai paperilaskuna – asiakkaan vastaanottotavasta riippuen.

Omat asiakasryhmät eri kanavissa

Voit hallita keskitetysti sekä verkkokaupan että myymälän asiakasryhmien ominaan. Asiakasryhmämuutokset koskettavat kaikkia ryhmän asiakkaita.

Kattava ja monipuolinen raportointi

Kirjanpidolliset raportit

Saat tarvitsemasi kirjanpidolliset raportit kuten tilitysraportit, suorituspäiväkirjat ja laskupäiväkirjat vaivattomasti ja ajantasaisina.

Tuhansia eri raporttivariaatioita

Raportoinnin merkitystä liiketoiminnan tilan seuraamisessa ja kehittämisessä ei voi korostaa liikaa. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön tuhansia erilaisia valmisraportteja ja raporttivariaatioita päätöksenteon tueksi. Myös kävijäseuranta ja liikenne verkkokauppaan ja -kaupassa on yksi tärkeä raportoinnin kohde.

Raporttien automatisointi

Raportit lähtevät halutessasi automaattisesti sähköpostijakeluna tai esimerkiksi määrittelemääsi pilvipalveluun.

Erilaiset myyntivertailut

Voit vertailla myyntiä eri kanavien välillä tai saman kanavan myyntiä aikajaksoittain, tuotteittain, toimipisteittäin jne. Raportointimme tarjoamat mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.

Liittymät ja tuotetuonti

Tuotetietojen automatisointi

50 000 päivittyvää tuotetta voi asettaa melkoisen haasteen, jos niiden tuotetiedot pitää hallita ja päivittää manuaalisesti. Meillä on valmiit heti kytkettävät liittymät keskeisiin tuotetietokantoihin, joista saamme siirrettyä tuotetiedot kuvineen automaattisesti suoraan keskitettyyn järjestelmäämme ja kaikkiin kanaviin.

Toimittajien saatavuustiedot

Asiakkaamme voivat vaivatta ja läpinäkyvästi myydä vaikka kymmenenkin tukkurin tuotteita reaaliaikaisten tukkurin varastosaldotietojen kanssa. Saldot näkyvät tuotteella ja ne toimitetaan suoraan tukkurin varastosta tarjoamallasi logistiikkaratkaisulla. Toimitusaika voi vaihdella toimittajittain ja verkkokauppa kertoo sen asiakkaalle.

Tuotetietojen tuominen tiedostoista

Pystymme vaivatta tuomaan tuotetiedot järjestelmäämme joko kertaluonteisesti käyttöönoton yhteydessä, tai automatisoidusti ja toistuvasti mistä tahansa järjestelmästä, joka pystyy tuottamaan määrämuotoista dataa siirrettäväksi. Tämä sisältää myös tuotekuvien tuonnin.

Varaston ulkoistaminen (2nd Chain)

Kumppanimme 2nd Chainin avulla voimme tuoda verkkokaupan tekniikan lisäksi myös tuotteet ja logistiikan palveluna kauppaasi. Palvelu yhdistää kauppasi suureen määrään tavarantoimittajia ja voit näin laajentaa tuotevalikoimaasi kustannustehokkaasti.

Uudet liittymät

Jos tarvitsemaasi liittymää ei ole vielä rakennettu, ota yhteyttä. Pystymme toteuttamaan uusia liittymiä erittäin nopealla aikataululla lähes mihin tahansa järjestelmään.